header image
หน้าแรก arrow การจำแนกสถานะสถานศึกษา arrow ประเภทสถานะสถานศึกษา
ประเภทสถานะสถานศึกษา PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 30 July 2008
ประเภทสถานะสถานศึกษา

ประเภทสถานะสถานศึกษา  แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่  ก ข ค และ ง 

  • ประเภท ก หมายถึง สถานศึกษาเข้มแข็ง มีระบบป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวัง             ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
  • ประเภท ข หมายถึง สถานศึกษาเข้มแข็ง มีระบบป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวัง             ปัญหายาเสพติด
  • ประเภท ค หมายถึง สถานศึกษาที่มีระบบป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
  • ประเภท ง หมายถึง สถานศึกษาที่ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นกรณีพิเศษ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 30 July 2008 )